کارگاه مدیریت تکنولوژی طراحی شده برای مدیران معاونت تحقیق و توسعه طی دو روز در تاریخ 10 و11 مرداد ماه 1402   در مرکزتکنولوژی و کارخانه ی نوآوری اسنواتک برگزار گردید.

مدیریت تکنولوژی(Management Of Technology; MOT) تخصصی میان رشته‌ای است که علوم پایه، مهندسی، علوم انسانی و دانش و روش‌های مدیریت را یکپارچه می‌کند وبه عبارتی دیگر به مفهوم مدیریت سیستم‌هایی است که به ایجاد، کسب و استفاده از تکنولوژی کمک می‌کنند.

تحقیق، اختراع، توسعه و غیره از مهم‌ترین مسائلی است که باعث پیشرفت در راه و روش مدیریت تکنولوژی می‌شود. این مدیریت آنچنان فراگیر است که همه ابعاد فناروی از جمله سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، انتقال و توسعه فناوری، تحقیق و توسعه، آموزش، گزینش و ارزشیابی را در برمی‌گیرد.

این دوره در حضور دکتر خمسه عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران در حضور مدیران معاونت تحقیق و توسعه و برخی از کارشناسان رقم خورد. اسنواتک با هدف تخقق مهمترین کاربرد مدیریت تکنولوژی که کم کردن فاصله تکنولوژی بین کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه به وسیله انتقال تکنولوژی است؛ این رویداد را برگزار نمود.

لازم به ذکر است که در پایان این کارگاه به شرکت کنندگان، گواهی پایان دوره به پاس حضور ارزشمندشان اعطا گردید.

تصاویر