اسنواتک، مرکز نوآوری و توسعه فناوری اسنوا است. پژوهشگران و مهندسان در این مرکز به‌دنبال ایجاد نوآوری در فضایی مشترک میان صنعت، دانشگاه و جامعه پژوهشگران مستقل هستند. اسنواتک برای حمایت هرچه بیشتر از نخبگان و صاحبان ایده، رفع چالش‌های صنعت و ارتقا تکنولوژی فعالیت می‌کند. در همین راستا تلاش دارد ضمن برگزاری رویدادهای مختلف، استقرار آزمایشگاه‌های پیشرفته و حمایت‌های دوره‌ای متنوع از ایده‌ها و استارتاپ‌ها، محل تلاقی مناسبی میان جریان‌های خلاق و نیازهای امروز و آینده صنعت باشد

تماس با ما

دفترچه نیازهای فناورانه

نیازهای فناورانه گروه صنعتی انتخاب در قالب این دفترچه تدوین شده است. پژوهشگران و متخصصین می‌توانند با ارائه راه‌حل‌های خود، در رفع این نیازها مشارکت کنند. این همکاری در قالب‌های قراردادهای پژوهشی، فرصت مطالعاتی و پسادکتری قابل انجام است.

دانلود فایل

دفترچه نیازهای فناورانه

نیازهای فناورانه گروه صنعتی انتخاب در قالب این دفترچه تدوین شده است. پژوهشگران و متخصصین می‌توانند با ارائه راه‌حل‌های خود، در رفع این نیازها مشارکت کنند. این همکاری در قالب‌های قراردادهای پژوهشی، فرصت مطالعاتی و پسادکتری قابل انجام است.

دانلود فایل

کارخانه نوآوری اسنواتک

نوآوری اجرای دقیق ایده های خلاقانه است. بنابراین با انتخاب ایده های مناسب شروع می شود و با تبدیل آن به محصول ادامه می یابد. با انجام خدمات و فرآیندها به منظور دستیابی به سود و رشد تکامل می یابد. نوآوری چند بعدی و ارگانیک است که به سرعت با تغییر شرایط محیطی سازگار می شود و امکان انعطاف و آزادی در عمل را فراهم می کند. این امر زمینه مناسبی برای خلاقیت و نوآوری می شود.

مرکز فناوری اسنوتک و کارخانه نوآوری به دنبال جذب ایده‌های صنعتگران، دانشگاهیان و جامعه پژوهشی مستقل است، از این رو این مرکز همواره ایده‌های مرتبط با گروه صنعتی انتخاب را می‌پذیرد.

جایزه اسنوا

مرکز فناوری اسنوتک و کارخانه نوآوری با هدف آموزش و افزایش بینش و آگاهی کارکنان و بازدیدکنندگان مجموعه ای از جلسات و کارگاه های انتقال تجربه را تحت عنوان آکادمی نوآوری برگزار می کند.

سامانه اپن اسنوا

مجموعه ای از رویدادها با هدف آموزش، افزایش بینش و اطلاعات کارکنان و بازدیدکنندگان و همچنین گسترش دانش در مورد مرکز فناوری و کارخانه نوآوری اسنو تک برگزار می شود.

مشاهده رویدادها