به دعوت تیم آشپزخانه و محصولات گازسوز، نشست و بازدید مشترکی بین واحدنوآوری اسنواتک و تیم مدیریت محصول اسنوا در تاریخ 30 مردادماه 1402 برگزار گردید.

در طی این نشست چالش های موجود در حوزه ی لوازم خانگیِ مورد بحث، مطرح گردید. برنامه ریزی های گسترده ای در جهت سهولت هرچه بیشتر پیشبرد توسعه ی محصولات و رفع چالش های قید شده نیز صورت پذیرفت. لذا تیم نوآوری و تیم مدیریت محصول در صدد برآمد که در فضایی منسجم تر و منظم تر به سلسله نشست های خود ادامه دهد و در جهت رشد روز افزون محصولات شرکت لوازم خانگی اسنوا گام بردارد.

تصاویر

ویدئو