در تاریخ 22 مردادماه 1402 به گزارش واحد نوآوری مرکز تکنولوژی و کارخانه نوآوری اسنواتک رویداد پنل انتقال تجربه کارو و زندگی در کره جنوبی برگزار گردید.

در این رویداد جناب آقای دکتر مهدی راستی به ارائه ی سخنرانی پرداختند. ایشان ضمن بیان تجربه های خود از زندگی در کره جنوبی  چالش ها و سبک زندگی در این کشور را عنوان نمودند. در ادامه ی سخنرای آقای دکتر راستی به بررسی دو برند بزرگ لوازم خانگی کره جنوبی شرکت ال جی و سامسونگ نیز پرداختند.

هدف از این انتقال تجربه آشنایی هرچه بیشتر با کره جنوبی چه از نظر فرهنگی و چه از نظر اقتصادی بود. ایران در صدد است تا با الگوگیری از جوامع مختلف همگام با تکنولوژی روز دنیا حرکت نماید.

تصاویر: